Escola

Aínda que nesta galería hai algunha fotografía do ano 1973, a escola evolucionou moito anos atrás. Antigamente so había un libro (cando o había) no que estaban todas as asignaturas. Aos nenos  e ás nenas ensinábanlles esas materias… e ás nenas tamén a coser, a ter a casa limpa e esas cousas. Aos nenos, ensinábanlles que tiñan que ir á “mili” e que tiñan e que tiñan que traballar.